Участие на студенти от департамент “Театър” в театрален фестивал “Младите в театъра”, в гр. Ловеч, в периода 08.10.2021 – 12.10.2021 г.

Участие на студенти от департамент “Театър” в театрален фестивал “Младите в театъра”, в гр. Ловеч, в периода 08.10.2021 – 12.10.2021 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Статус:
действащ

Участие на студенти от деп. “Театър” в ежегоден театрален фестивал “Младите в театъра” в гр. Ловеч от 8 до 12 октомври 2021 г. по покана на фестивала с цел популяризиране на младите актьори и режисьори в България, участие на студентите в театрални работилници с водещи ментори от сферата на изкуството. Организатори за община Ловеч и ДТ “Ловеч”.