Лятна детска забавачка за деца на служители на НБУ

Лятна детска забавачка за деца на служители на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Виолета Боянова Цветкова проф. д-р
Статус:
реализиран

1. Провеждане на лятна детска забавачка за деца от 4 до 10 годишна възраст на служители и преподаватели в НБУ в Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения при НБУ;


Постигнати резултати


1. Социално подпомагане на служители на НБУ;


Екип:

  • проф. д-р Виолета Боянова - преподавател
  • ас. Цвета Каменски - служител
  • Диана Ненова - служител