Научна конференция “Съвременни аспекти и методи на преподаване във визуалните изкуства”. Събитието е посветено на 15 години от създаването на департамент “Изящни изкуства” и 30 години от създаването на Нов български университет

Научна конференция “Съвременни аспекти и методи на преподаване във визуалните изкуства”. Събитието е посветено на 15 години от създаването на департамент “Изящни изкуства” и 30 години от създаването на Нов български университет
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ралица Емилова Мирчева доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране на научна конференция на тема “Съвременни аспекти и методи на преподаване във визуалните изкуства” с участие на преподаватели и докторанти от програмите и депараментите “Изящни изкуства”, “Мода”, “Дизайн”, “Изкуствознание”, “Графичен дизайн”, “Архитектура”, Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности на НБУ, НХА, ТУ – София, ВУ “Св. Св. Кирил и Методий”, АМТИИ – Пловдив, ЮЗУ – Благоевград присъствено в НБУ и онлайн на 2-3 декември 2021 г.