Проект за фотографска изложба на студенти по случай 30 години НБУ от департамент “Кино, реклама и шоубизнес”, БП “Фотография”

Проект за фотографска изложба на студенти по случай 30 години НБУ от департамент “Кино, реклама и шоубизнес”, БП “Фотография”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Енчо Найденов Найденов доц. д-р
Статус:
действащ

Целта на изложбата е да покаже творби на студенти по фотография от последните няколко години, не участвали в предишната юбилейна изложба 20-години програма „Фотография“. Снимките са в различни жанрове и стилове, за да се покаже разнообразието на фотографията и творческите търсения на студентите.