Изложба на НБУ в Софийски арсенал – Музей на съвременно изкуство към НГ “10 години – Да запазим Корал” /ленд арт, инсталации, дизайн пърформанс/ Посветена на тридесетгодишнината на НБУ

Изложба на НБУ в Софийски арсенал – Музей на съвременно изкуство към НГ “10 години – Да запазим Корал” /ленд арт, инсталации, дизайн пърформанс/ Посветена на тридесетгодишнината на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Борис Кирилов Сергинов проф. д-р
Статус:
действащ

Откриване на изложба в “10 години – Да запазим Корал” в Софийски арсенал – Музей на съвременно изкуство към НГ (8 декември 2021 г. – 30 януари 2022 г.). Ще бъдат показани различните гледни точки и концепции за мястото, като основополагащ генератор на художествения процес и представени произведенията на студенти, преподаватели от НБУ, фотографи, визуални артисти и дизайнери участвали през десетте години в проекта “Да запазим Корал”.