Изложба “ФОРМИ НА ОБЩУВАНЕ” – галерия DOZA

Изложба “ФОРМИ НА ОБЩУВАНЕ” – галерия DOZA
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Калина Христова Христова доц. д-р
Статус:
действащ

Откриване на юбилейна изложба на деп. “Изящни изкуства” (15 години от създаването) и НБУ (30-годишнината на университета) с участие на творби на преподаватели, популярни творчески личности и alumni на НБУ и серия от съпътстващи лекции и презентации на преподаватели и изявени студенти от департамента (9 – 29 декември 2021 г.).