Покриване на такса за публикуване на глава ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF PLANT POLYPHEMOLS в книгата “Secondary metabolites” на издателство InTechOpen, Великобритания, Open Access и индексирано в световната база данни Web of Science (Clarivate)

Покриване на такса за публикуване на глава ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF PLANT POLYPHEMOLS в книгата “Secondary metabolites” на издателство InTechOpen, Великобритания, Open Access и индексирано в световната база данни Web of Science (Clarivate)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Галина Христова Сачанска доц. д-р
Статус:
действащ

Публикуване на глава (обем до 20 стр.) “Antibacterial activity of plant polyphenols” от книга “Secondary metabolites” в международно издателство за научна литература “IntechOpen” с автор доц. д-р Галина Сачанска. Изданието се очаква да бъде публикувано през м. май 2022 г.