Участие на НБУ като партньор в международен ученически научен фестивал FISSION 2022

Участие на НБУ като партньор в международен ученически научен фестивал FISSION 2022
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Едуард Василев Маринов доц. д-р
Статус:
реализиран

На 26 март 2022 г. в Американския колеж в София се проведе шестото поредно издание на международния ученически научен фестивал FISSION 2022 – състезание за ученици, които се интересуват от наука. Поради пандемичната обстановка за трета поредна година събитието се проведе виртуално.
Тазгодишното издание на фестивала предостави възможност на ученици от различни възрасти, училища и държави да срещнат съмишленици и да обменят знания, опит и идеи в сферата на науката и научните постижения. Участваха общо 22 проекта от 14 училища от България, Румъния, Сърбия и Зимбабве, разделени в пет категории – физика, математика и ИКТ, биология, химия и наука за деца.
Участието на НБУ като основен партньор и единствено висше учебно заведение, подкрепящо събитието, създаде сред участниците и над 100 посетители – български и международни ученици, родители и други заинтересовани представа за Университета като високо компетентна академична среда, стимулираща инициативата, иновациите и научното развитие.
Екипът, реализирал проекта от страна на Нов български университет, включваше преподаватели от Департамент „Икономика“ и служители от Отдел „Привличане и консултиране на кандидат-студенти“. Специално отделеното време за официално приветствие от страна на НБУ и организираният виртуален павилион на НБУ в рамките на цялото събитие и постоянното присъствие на екипа дадоха възможност за директна комуникация с ученици, родители и посетители от България и чужбина и запознаването им с възможностите и програмите на НБУ, като по този начин може да се повиши интереса към НБУ като цяло и се увеличи разпознаваемостта и привлекателността на програмите на НБУ в България и в чужбина.


Постигнати резултати


1. Поставяне логото на НБУ в рекламните материали на фестивала;
2. Представяне на НБУ по време на събитието;
3. Задълбочаване на партньорството между НБУ и Американския колеж;