Визуално-антропологично изследване върху “новите” духовни движения сред младите в България

Визуално-антропологично изследване върху “новите” духовни движения сред младите в България
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Теодора Владимирова Вучкова
Статус:
действащ

Студентско визуално-антропологично изследване, което ще проследи “новите” духовни движения сред младите (19-30 г.) чрез наблюдения, интервюта, въпросници, анкети и визуално-антропологично документиране.