Участие в тридневно обучение за използване на многоканална енцефалографска апаратура

Участие в тридневно обучение за използване на многоканална енцефалографска апаратура
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Иво Давидов Попиванов гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Участие на гл. ас. д-р Иво Попиванов в практическо обучение за работа с ЕЕГ апаратурата, закупена за Лаборатория по невронауки в Истанбул, Турция на 14-16 януари 2022 г.След обучението в лабораторията се организира редовен семинар за обсъждане и провеждане на електрофизиологични изследвания.
В семинара участваха 5 студента от програмите, предлагани от Департамента, едната от тях изпълни стаж от 120 учебни часа. В рамките на семинара студентите се обучават да планират и провеждат електрофизиологични изследвания в областта на когнитивната психология. Някои от темите, разработвани в момента, са свързани с мозъчната дейност по време на подтискане (инхибиция) на спонтанни отговори, както и с изследване на електрофизиологичните механизми на зрителното възприятие на лица.
На 18-ти и 19-ти юли Лабораторията участва в рамките на Летния семестър с общо 6 демонстрации отворени за студенти и гости на университета. По време на демонстрациите участваха над 30 души, като повечето от тях бяха новоприети студенти в бакалавърските програми по психология.


Постигнати резултати


1. Представяне на обучението пред преподаватели от департамента;
2. Пълноценно използване на апаратурата и провеждане на психофизиологични изследвания от преподаватели и студенти и последващо публикуване;
3. Привличане на студенти, които да се обучават и да използват апаратурата;