Antifragile Project Management

Antifragile Project Management
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Лъчезар Пламенов Томов гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Онлайн представяне на статия на гл. ас. д-р Лъчезар Томов “Antifragile Project Management: The Deming paradigm and beyond” по време на “The 13th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT)” в Порто, Португалия.