Гостуване на спектакъла "33 припадъка" от А.П. Чехов в Българския културен институт в Москва

Гостуване на спектакъла
Финансиране:
Външен

НФК - Програма "Мобилност"

Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ева Израел Волицер проф. д-р
Статус:
реализиран

Гостуване с учебния театрален спектакъл на НБУ "33 припадъка" (комедиите "Мечка", "Предложение" и "Юбилей") с режисьор проф. Ева Волицер на сцените на Театралната академия ГИТИС и на Киноакадемията ВГИК в Москва


Постигнати резултати


Осъществено успешно гостуване в Москва със спектакъл на УТ, НБУ
Положителни отзиви и популяризиране на гостуването на спектакъла на УТ в множество медии, с което се доказват постиженията на театралното образование в НБУ
Подписано рамково споразцумение за сътрудничество между НБУ /университетски театър/ и ВГИК