Участие в IX Международен конгрес по междуличностно приемане – отхвърляне, Женева, САЩ, 15-18 юни 2022 г. (9th International Congress on Interpersonal Acceptance-Rejection, Geneva, New York, USA, 15-18 June 2022)

Участие в IX Международен конгрес по междуличностно приемане – отхвърляне, Женева, САЩ, 15-18 юни 2022 г. (9th International Congress on Interpersonal Acceptance-Rejection, Geneva, New York, USA, 15-18 June 2022)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Надя Христова Колчева гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Надя Колчева в IX Международен конгрес по междуличностно приемане – отхвърляне, Женева, САЩ с 3 доклада: “Organizational Acceptance-Rejection/Control Questionnaire (OARQ/C): A Validation Study”, “Psychometric Properties of the Bulgarian Version of Interpersonal Rejection Sensitivity Scale” и“Perceived Parental Rejection in Childhood and Rejection Sensitivity and Psychological Adjustment in Adulthood in Bulgarian Adults”. Organizational Acceptance-Rejection/Control Questionnaire (OARQ/C) e въпросник, разработен в България и това е първото по рода си изследване с него, което ще бъде представено пред международна научна общност.