Участие в 30тия световен конгрес на Международната асоциация по философия на правото и социална философия, 3-8 юли 2022 г., Букурещ, Румъния. В конгреса ще участва доц. д-р Деница Георгиева Топчийска, преподавател в Департамент “Право” на НБУ

Участие в 30тия световен конгрес на Международната асоциация по философия на правото и социална философия, 3-8 юли 2022 г., Букурещ, Румъния. В конгреса ще участва доц. д-р Деница Георгиева Топчийска, преподавател в Департамент “Право” на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Деница Георгиева Топчийска доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. д-р Деница Топчийска в 30ти световен конгрес на Международната асоциация по философия на правото и социална философия (IVR) в Букурещ, Румъния с доклад на тема “Reflections of the Global Digital Environment on the Legal System in Bulgaria”, участие в дискусионните форуми и работни групи.