Колекцията по Харолд Пинтър

Колекцията по Харолд Пинтър
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Невена Красимирова Николова
Статус:
реализиран

Реализация на театрално представление “Колекцията” по Харолд Пинтър от студенти и алумни от МП “Театър и общество” на сцената на Университетски театър и заснемане на спектакъла.
КОЛЕКЦИЯТА от Харолд Пинтър
Дипломен спектакъл на Невена Николова.
Екип на проекта:
Режисьор: Невена Николова
Сценография и костюми: Теодора Еленкова-Тедишън – магистър в програма “Сценография” на НБУ с ръководител гл. ас. д-р Христина Дякова
Хореография: Петър Герзилов – дипломант в програма „Театър“ на НБУ
Оригинална музика и звукова среда: Цветослав Цолов
Осветление: Петър Герзилов
В ролите:
ХАРИ – Максим Николов
ДЖЕЙМС – Петър Герзилов
СТЕЛА – Майа Тинкова
БИЛ – Николай Марков
Фотография: Анабел Могадам – студент в програма „Фотография“ на НБУ
Проектът е ко-продукция на НБУ и Театрално сдружение "Хелиотроп".
С подкрепата на Фонд "Учебни програми" на НБУ и ЦФСР НБУ
В ролите:
ХАРИ – Максим Николов
ДЖЕЙМС – Петър Герзилов
СТЕЛА – Майа Тинкова
БИЛ – Николай Марков

Колко можем да „колекционираме“ в себе си преди да се пръснем?
Как се намира лицето на любовен четириъгълник?
Къде е изходът от капана, който е заключен отвътре?
Какво си струва да платиш за малко Истина?

Изневяра. Кръв. Маслини.

Проектът е ко-продукция на НБУ и Театрално сдружение "Хелиотроп".
С подкрепата на Фонд "Учебни програми" на НБУ и ЦФСР НБУ


Постигнати резултати


1. Ново заглавие в репертоара на УТ;
2. Видео-продукт на базата на театралното представление, което ще се излъчва в онлайн платформи за изпълнителски изкуства;