Предчувствия

Предчувствия
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Чавдар Николов Гюзелев доц. д-р
Статус:
действащ

Представяне на творби от последните 4 години на гл. ас. д-р Чавдар Гюзелев в БКИ-Париж от 1 до 15 май 2022 г.