Самообвинение

Самообвинение
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Статус:
действащ

Реализация на театрален спектакъл “Самообвинение” по текстове на Петер Хандке и с участие на студенти от НБУ.