Участие на представители на НБУ в работен семинар “The History and Legacy of Reform: Changing Promises and Realities of Higher Education” по проект ERUA

Участие на представители на НБУ в работен семинар “The History and Legacy of Reform: Changing Promises and Realities of Higher Education” по проект ERUA
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Едуард Василев Маринов доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на екип от преподаватели, служител и студент от проект ERUA във втори работен семинар на Работен пакет 2 “Превъобравяване на висшето образование и изследванията”, организиран от Университета в Констанц, Германия и представяне на 2 доклада, свързани с изпълнението на целите и резултатите по работен пакет 2 към проект ERUA.