Анотиране на видео съдържание чрез невронни мрежи (Synopsis of Video Files Using Neural Networks)

Анотиране на видео съдържание чрез невронни мрежи (Synopsis of Video Files Using Neural Networks)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Димитър Владиславов Атанасов доц. д-р
Статус:
действащ

Online участие на студент Георги Костадинов (F089609) от деп. “Информатика” с доклад “Synopsis of Video Files Using Neural Networks”, част от магистърската му теза, в международна научна конференция 23rd International Conference on Engineering Applications of Neural Networks (EANN2022).