Културно наследство – състояние и перспективи. Сборник с доклади от конференция в чест на 90-годишнина от рождението на проф. Любен Прашков”, София, Нов български университет, 5.11.2021 г.

Културно наследство – състояние и перспективи. Сборник с доклади от конференция в чест на 90-годишнина от рождението на проф. Любен Прашков”, София, Нов български университет, 5.11.2021 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Иван Георгиев Звънчаров
Статус:
реализиран

Подготовка на издание с текстове на докладите, представени по време на конференцията “Културно наследство – състояние и перспективи: Конференция в чест на 90-годишнината от рождението на проф. Любен Прашков”.


Постигнати резултати


1. научно реферирано и редактирано издание, популяризиращо делото на проф. Любен Прашков;