АРТ ШКОЛА – Варвара, 13.05.2022 г. – 21.05.2022 г.

АРТ ШКОЛА – Варвара, 13.05.2022 г. – 21.05.2022 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Людмил Йорданов Христов проф.
Статус:
действащ

Провеждане на практическо обучение АРТ Школа – Варвара с 33 студенти от деп. “Кино, реклама и шоубизнес”.