Изграждане на приложна лаборатория (Living Lab)

Изграждане на приложна лаборатория (Living Lab)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Маргарита Димитрова Станкова доц. д-р
Статус:
действащ

Създаване на приложна лаборатория Living Lab, чиито продукти, услуги и решения са в сферата на здравните и социалните грижи, в партньорство с Балкански институт по труда и социалната политика.