Стаж по договор с Академията в Светла над Сазава, Чешка република - 2022 г.

Стаж по договор с Академията в Светла над Сазава, Чешка република - 2022 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Константин Димитров Вълчев доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на практическа работа на 12 студенти в стъкларската база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република (24 май – 4 юни 2022 г.).