ЛАТЕРАЛИ – Самостоятелна ретроспективна изложба на Почетен професор на НБУ – проф. Иван Веселинов по повод 90-тата му годишнина

ЛАТЕРАЛИ – Самостоятелна ретроспективна изложба на Почетен професор на НБУ – проф. Иван Веселинов по повод 90-тата му годишнина
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Илия Илиев Кожухаров доц. д-р
Статус:
действащ

Подготовка на ретроспективна изложба в чест на 90-тата годишнина от рождението на почетен проф. Иван Веселинов в галерия “Райко Алексиев”.