По релсите на северозапада

По релсите на северозапада
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Статус:
действащ

Провеждане на студентско антропологично изследване със средствата на фотографията като част от курсова задача към PHOB536 “Фотография и антропология”.