Партньорство с Асоциация “Фестивалите в България” в рамките на Банско Джаз Фестивал 2022 за “Банско Джаз Академия

Партньорство с Асоциация “Фестивалите в България” в рамките на Банско Джаз Фестивал 2022 за “Банско Джаз Академия
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Милена Георгиева Шушулова-Павлова проф. д-р
Статус:
действащ

Подпомагане провеждането на майсторски класове/уъркшопи по време на Банско Джаз Академия в рамките на Банско Джаз Фест 2022 г. и участие на студенти от майсторския клас на Вики Алмазиду в НБУ с концерт по време на Банско Джаз Фест и в майсторския класове от Академията.