18-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2022. 18th Annual International CSECS Conference on Computer Science and Education in Computer Science CSECS 2022, June 24-27, 2022, индексирана в Scopus

18-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2022. 18th Annual International CSECS Conference on Computer Science and Education in Computer Science CSECS 2022, June 24-27, 2022, индексирана в Scopus
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Методи Георгиев Трайков доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на ежегодна международна конференция по информатика и обучение по информатика онлайн и присъствено в НБУ в партньорство с Университета по приложни науки на Фулда, Германия и Университета на Бостън (Метрополитън Колидж), САЩ. Домакинството на конференцията е на ротационен принцип.