Участие в “Data and Knowledge for Medical Decision Support”, Prague, Czech Republic, April 17th – 19th 2013

Участие в “Data and Knowledge for Medical Decision Support”, Prague, Czech Republic, April 17th – 19th 2013
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Живка Бориславова Винарова проф. д. м. н.
Статус:
реализиран

Проектът е за развитие на научната дейност чрез участие в конференция “Data and Knowledge for Medical Decision Support”, организирана под егидата на Czech Society of Biomedical Engineering and Medical Informatics и European Federation of Medical Informatics (EFMI) в Прага през м. април 2013 г.
Постерът, който е изпратен е озаглавен “Medical decision support system for COPD and asthma screening”, Iliya Pendzhurov, Polina Mihova, Jivka Vinarova, New Bulgarian University.


Постигнати резултати


Онлайн достъп до представяните материали в сайта на конференцията


Екип:

  • проф. Живка Винарова д. м. н. - преподавател
  • доц. д-р Полина Михова - преподавател
  • гл. ас. д-р Илия Пенджуров - преподавател