Танца на успеха

Танца на успеха
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Добромира Атанасова Илиева
Статус:
действащ

Заснемане на студентски филм – документален портрет за актрисата Валерия Колева като част от курсова задача CINB601 “Документално и научно-популярно кино II част”.