Проект за разработване на ежегодно университетско събитие в НБУ, програма “Фотография” и УПИЗ Лаборатория по фотография – “Фотографска работилница

Проект за разработване на ежегодно университетско събитие в НБУ, програма “Фотография” и УПИЗ Лаборатория по фотография – “Фотографска работилница
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Енчо Найденов Найденов доц. д-р
Статус:
действащ

Практически занимания в областта на визуалните изкуства – фотография и видеография – организиране и провеждане на майсторски класове, студентски фотографски конкурс на НБУ, изложба “Галерия дебют” за индивидуална изява на талантливи студенти.