Участие в студентски театрален фестивал “Сцена на края на града”, Хасково

Участие в студентски театрален фестивал “Сцена на края на града”, Хасково
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
действащ

Участие на спектакъла “Жените срещу Дон Жуан” с участие на дипломанти и алумни от НБУ в студентски театрален фестивал “Сцена на края на града” в гр. Хасково – 24 юни 2022 г.