Юбилейна научно-практическа конференция “Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието”, посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ-Университет на промяната и първите MBA/BA програми у нас, 27 юни 2022 г.

Юбилейна научно-практическа конференция “Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието”, посветена на 30-годишнината от създаването на НБУ-Университет на промяната и първите MBA/BA програми у нас, 27 юни 2022 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Димитър Александров Панайотов доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на юбилейна научно-практическа конференция “Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието”, посветена на 30 години НБУ и първите MBA/BA програми в България, която ще се проведе на 27 юни 2022 г. в НБУ.