Участие на студент от департамент “Театър” в лятна академия – MAPA в Холандия, гр. Харлем в периода 21.08.2022 г. – 06.09.2022 г.

Участие на студент от департамент “Театър” в лятна академия – MAPA в Холандия, гр. Харлем в периода 21.08.2022 г. – 06.09.2022 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Александър Гочев Гочев
Статус:
действащ

Участие на студент от деп. “Театър” Александър Гочев в пътуваща лятна академия MAPA (The moving academy for performing arts), включваща едноседмични работилници “Анимирани обекти” и “Маска, движение и физическа игра”.