Проект за изработване на изложба “Студентски фотографски конкурс”, програма “Фотография” и УПИЗ Лаборатория по фотография – “Фотографска работилница”

Проект за изработване  на изложба “Студентски фотографски конкурс”, програма “Фотография” и УПИЗ Лаборатория по фотография – “Фотографска работилница”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Енчо Найденов Найденов доц. д-р
Статус:
действащ

Подготовка на изложба “Студентски фотографски конкурс на НБУ” като част от инициативата “Фотографска работилница”. Наградените творби са в категориите: художествена фотография, портретна фотография, репортаж.