Участие в 28-ата Конференция “Cooperations et elargissement: quelles reconfigurations prevoir pour le projet europeen?” (“Сътрудничество и резширяване: какви промени да очакваме за европейския проект?”) на ERECO-RGV #Europen #Research #Community

Участие в 28-ата Конференция “Cooperations et elargissement: quelles reconfigurations prevoir pour le projet europeen?” (“Сътрудничество и резширяване: какви промени да очакваме за европейския проект?”) на ERECO-RGV #Europen #Research #Community
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Юлиана Божидарова Василева доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева с два доклада в 28-ата Конференция на Европейската изследователска мрежа ERECO-RGV в Скопие, Северна Македония.