“Интензивни курсове – проект ERUA /работен пакет 3/

“Интензивни курсове – проект ERUA /работен пакет 3/
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Христо Василев Чукурлиев гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Стартиране на интензивни присъствени курсове по проект ERUA, достъпни за студентите от всички университети от Алианса. Проектът предвижда стипендия за студентите до 600 евро.