Финансиране на такса правоучастие за постер на тема: “Повишаваме на чернодробните ензими по време на Ковид пандемията – българско проучване върху 3038 пациенти

Финансиране на такса правоучастие за постер на тема: “Повишаваме на чернодробните ензими по време на Ковид пандемията – българско проучване върху 3038 пациенти
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Статус:
действащ

Участие на дипломант Соня Велкова с постер в XV-я конгрес на българските микробиолози с международно участие в гр. Копривщица. Изследването е част от бакалавърската теза на студентката.