България и НБУ в Издание 2023 на Глобалното университетско проучване на предприемаческите нагласи и предприемаческите активности на студентите по Проекта GUESSS

България и НБУ в Издание 2023 на Глобалното университетско проучване на предприемаческите нагласи и предприемаческите активности на студентите по Проекта GUESSS
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Юлиана Божидарова Василева доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на НБУ като водещ университет в Глобално университетско проучване на предприемаческите нагласи и активности на студентите по проекта GUESSS, организирано от Университета на Берн и Швейцарския институт за малък бизнес и предприемачество към Университета Сен Гален, Швейцария.