Финансиране на отбор от студенти от департамент “Право” на НБУ за участие в международно състезание Philip S. Jessup International Law Moot Court Competition 2022/2023

Финансиране на отбор от студенти от департамент “Право” на НБУ за участие в международно състезание Philip S. Jessup International Law Moot Court Competition 2022/2023
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Катерина Бориславова Йочева доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие на отбор от студенти от МП “Право” в Международно състезание Philip S. Jessup International Law Moot Court Competition – симулация на спор между две държави пред Международния съд на ООН с писмени и устни пледоарии като ищец и ответник. Състезанието протича в три етапа – самостоятелна подготовка и представяне на писмени пледоарии, национален кръг и участие на национален представител в световния кръг в САЩ.