Дни на административното правосъдие в Нов български университет

Дни на административното правосъдие в Нов български университет
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Веселин Бориславов Вучков проф. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на Дни на административното правосъдие в НБУ – публични лекции, дискусия, състезание, симулативен административен процес, тренинг и студентка кръгла маса и отбелязване на 110 години от основаването на Върховния административен съд (1912 г.) на Р България и 15 години от създаването на 28 административни съдилища.