Развитие на инициативата “Рекламна академия”

Развитие на инициативата “Рекламна академия”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиян Шнорк Постаджиян доц. д-р
Статус:
действащ

Надграждане и развитие на инициативата Рекламна академия на НБУ в партньорство с браншовите организации Българска асоциация на комуникационните агенции и Българска асоциация на рекламодателите по повод 10-годишнината на на проекта – регистрация на търговска марка, разработване на уебсайт и разширяване на проекта с нов (дъщерен), който е насочен към ученици от горните класове (Рекламно междучасие).