Регионална интердисциплинарна платформа за обучение - създаване и развитие на регионален ресурсен център за повишаване на ключови знания, умения и политики в грижата за децата и тяхната закрила в цяла

Регионална интердисциплинарна платформа за обучение - създаване и развитие на регионален ресурсен център за повишаване на ключови знания, умения и политики в грижата за децата и тяхната закрила в цяла
Финансиране:
Външен

JUST/2013/Action Grants - Daphne III

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Галина Атанасова Маркова-Дерелиева д-р
Статус:
действащ

Създаване и развитие на регионален ресурсен център за повишаване на ключови знания, умения и политики в грижата за децата и тяхната закрила в ццяла Югоизточна Европа
Подобряване на възможностите за обучение на професионалисти в сферата на благосъстоянието и закрилата на децата в държавите-партньори по проекта;
Подпомагане и обогатяване на разбирането и споделянето на информация по темата за закрила на детето в региона;
Подкрепа на заинтересовани страни /правителства и местни управленски нива/ за вземане на решения и развитие на политики за професионализиране на социалните практики


Екип:

  • д-р Галина Маркова-Дерелиева - преподавател
  • Елен Александрова Митова-Иванова - служител