Участие в конференцията Computational and Methodological Statistics 2022

Участие в конференцията Computational and Methodological Statistics 2022
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Димитър Владиславов Атанасов доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. д-р Димитър Атанасов със съвместен доклад в международна конференция “Computational and Methodological Statistics 2022” в Лондон (15 – 20 декември 2022 г.).