Участие на НБУ като партньор в международен ученически научен фестивал FISSION 2023

Участие на НБУ като партньор в международен ученически научен фестивал FISSION 2023
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Едуард Василев Маринов доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на НБУ като основен партньор в провеждане на международен научен фестивал FISSION, организиран от ученици за ученици от Американския колеж в София осигуряване на награден фонд и представяне на информационни материали и презентации за НБУ преди, по време на и след събитието.