Национална научно-практическа конференция “Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства”

Национална научно-практическа конференция “Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Виолета Здравкова Шатова гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на национална научно-практическа конференция “Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства” в НБУ с участие на преподаватели, учени, изследователи и студенти.