Експериментална танцова резиденция PURE, гост лектор Християн Бакалов (българо-френски артист)

Експериментална танцова резиденция PURE, гост лектор Християн Бакалов (българо-френски артист)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Анна Людмилова Пампулова доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на експериментална танцова резиденция PURE с гост лектор Християн Бакалов за студенти от НБУ от 27 януари до 2 февруари 2023 г. Резиденция PURE включва лекционна и тренингова форма и перформативна част (хибридна форма между пърформанс, спектакъл и визуална инсталация).