Час по Хамлет по У. Шекспир – дипломен спектакъл на студентите от 2. курс, БП “Театър”

Час по Хамлет по У. Шекспир – дипломен спектакъл на студентите от 2. курс, БП “Театър”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Марий Росен Григоров ас.
Статус:
действащ

Подготовка за създаване на съвременно театрално представление, базирано върху пиесата на У. Шекспир, което ще бъде дипломно за 25 студенти от II курс на БП “Театър”.