Седмица на италианския език в България 2013 - "Италианската култура, представена чрез езика. дидактическа реалност и перспективи за преподаването й"

Седмица на италианския език в България 2013 -
Финансиране:
Външен

Министерство на външните работи на Република Италия

Направление:
Педагогически науки
Ръководител:
Нели Николова Раданова доц. д-р
Статус:
реализиран

Повишаване на квалификацията на преподаватели по италиански език в начални и средни училища и в университети
Насърчаване на популяризирането на италианската култура в България, представена чрез езика


Постигнати резултати


Проведен курс под формата на лекции, семинари и кръгли маси в НБУ в София
Проведен еднодневен курс в Пловдив
Проведен еднодневен курс в Бургас