Пътуващ семинар на студенти до о-в Лесбос, кампуса на Егейския университет

Пътуващ семинар на студенти до о-в Лесбос, кампуса на Егейския университет
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Христо Василев Чукурлиев гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на пътуващ семинар в рамките на проект ERUA с участие на студенти от НБУ до Егейския университет на о-в Лесбос.