Времеобичане по Г. Господинов – дипломен спектакъл на студентите от 3. курс, БП “Театър”, випуск 2020 г.

Времеобичане по Г. Господинов – дипломен спектакъл на студентите от 3. курс, БП “Театър”, випуск 2020 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Василена Валериева Радева ас.
Статус:
действащ

Подготовка и реализация на дипломен спектакъл “Времеобичане” по текстове на Георги Господинов на студентите от 3. курс на БП “Театър”.